Kampania „Twoja Krew – Moje Życie”

Narodowe Centrum Krwi

W 2010 roku zespół kreatywny HINT przygotował koncepcję wizualną oraz scenariusz komunikacji Narodowego Centrum Krwi. W efekcie naszej pracy narodził się Krwinek, Krwiofesor oraz opowieść o fabryce krwi.

Celem przekazu było hasło zderzające się z konsumenckim podejściem do współczesnych osiągnięć cywilizacji, odwołujące się bezpośrednio do odbiorców – potencjalnych dawców krwi: Krwi nie da się wyprodukować, potrzebny jesteś Ty.

W ramach kampanii został stworzony logotyp akcji, wyprodukowano spoty TV z wykorzystaniem animacji 3D oraz zdjęć filmowych przygotowanych wspólnie z TVN. Przygotowaliśmy także kampanię radiową, billboardy, materiały informacyjne, gadżety oraz grę internetową.

Przeprowadzone badania (przez Pentor Research Intl. na reprezentacyjnej próbie) wykazały, że kampania „Twoja Krew – Moje Życie” została dostrzeżona aż przez 75% Polaków.  W ciągu roku trwania kampanii krew oddało 690 tys. osób.

Realizacje: NCK