Internetowa platforma edytorialna mam.media.pl

Stworzyliśmy koncepcję unikalnej platformy internetowej umożliwiającej tworzenie wirtualnych redakcji multimedialnych gazet szkolnych i środowiskowych. Z wykorzystaniem tej platformy Fundacja Nowe Media prowadzi program edukacji dziennikarskiej w Polsce oraz na Ukrainie i Białorusi. Platforma przygotowana jest w 4 wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, białoruskiej i angielskiej. Aktualnie strony gazet szkolnych odwiedza regularnie 40 tys. użytkowników. Na platformie zarejestrowanych jest ponad 2700 redakcji skupiających 15 tys. uczniów. Redakcje opublikowały ponad 2 tys. wydań gazet szkolnych i środowiskowych.

  • technologia: Django CMS, Adobe Flex
Realizacje: MAM - Młodzieżowa Akcja Multimedialna