Fundacja Nowe Media

Dla potrzeb Fundacji Nowe Media została przygotowana społecznościowa platforma komunikacyjna, służąca tworzeniu multimedialnych gazet przez młodzież i umożliwiająca ich publikacje na różnych stronach w sieci za pomocą widżetów – co zapewnia stały ruch i komunikację działań Fundacji w grupie docelowej. 

HINT współpracuje z Fundacja Nowe Media w zakresie projektowania, tworzenia serwisów, ich obsługi i komunikacji działań Fundacji od roku 2008. 

Z wykorzystaniem mechanizmów komunikacji, platformy społecznościowej mam.media.pl propagowane są projekty realizowane przez Fundację. Jednym z największych, w którym opieką nad całością działań reklamowych sprawował Hint, był projekt finansowany z programu Promesa Ministerstwa Kultury, propagujący muzykę Chopina. W roku 2010, na zlecenie Fundacji, powstała strona konkursowa chopingarageband.pl (obecnie off-line, kopia jest dostępna pod adresem chopingarageband.hint.pl), której promocja prowadzona była w 95% w internecie a uzupełnieniem była kampanią plakatową w kinach i środkach komunikacji miejskiej oraz w szkołach. W kampanii został wykorzystany marketing szeptany, komunikacja na serwisach społecznościowych, kampania reklamowa banerowa, współpraca w zakresie działań e-PR z portalami: Onet i Interia. Celem Kampanii było zgromadzenie do 1000 prac konkursowych w 3 kategoriach: zdjęcie, wideo, muzyka. Cel kampanii został osiągnięty.

Realizacje: Fundacja Nowe Media