Oferta


Kontakt

Hint Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska 17/19, lok. 133
02-672 Warszawa

NIP 5213187195
KRS 0000101900
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
dla miasta Warszawy
Kapitał zakładowy 750.000zł
REGON 017497473

Dział finansowy:
Katarzyna Dutkiewicz, mail

Dział sprzedaży:
Dariusz Szplit, mail


 

 

Najnowsza produkcja: